خانم خوش تیپ وخوش گل ازدیدمن

زن خوش تیپ ازنظرمن زنیه که بیش ازحدچاق نباشه بیش ازحدلاغرنباشه قدش بیش از170سانتیمترنباشه وکم تراز150سانتیمترنباشه، 

زن خوشگل زنیست که عیب وایرادناهنجاری درصورتش نباشه البته تااینجا هرچی نوشتم زیادمهم نیست 

به نظرمن خوشگل ترین خوشتیپ ترین زیبا ترین ودوستداشتنی ترین زن - زن است که خوش اخلاق ومهربون باشه بیخودوبیجهت حرفی نزنه کاری نکنه که لبخندوازشوهرش بگیره وبه جاش غم وتودلش بکاره ؟ ! ؟ ! ؟ ! ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

/ 0 نظر / 14 بازدید