مست درآغوش عشقت پادشاهی می‌کنم

 

مست در آغوش عشقت پادشاهی می کنم

 روی پا انداختم پا و خدایی می کنم

 هی مژه برهم زدی آتش به جانم ریختی

 دلبری کردی که حالا دلربایی می کنم

تا پلنگیدی میان خواب های رنگی ام

 عهد کردم چشم هایت را هوایی می کنم

سخت جانی کردم و حالا بدست آوردمت

 تا تورا می بینم احساس رهایی می کنم

 دوری از آغوش من گاهی و ...،فکرش را نکن

 چون به زخم فاصله بی اعتنایی می کنم

تا شما ماه شبم باشی و خورشید غزل

 من خودم کابوس هارا مومیایی می کنم

 باشد اصلن هرچه می گویند چشمانت قبول

 من که گفتم ناز چشمت را گدایی می کنم

کهربایی چشم من، ای چشم هایت معجزه

 خستگی های تورا دعوت به چایی می کنم

 عشوه می ریزم به جای چای توی استکان

 با همین ترفند از شب رونمایی می کنم

 در نبردی تن به تن با دکمه پیراهنت

گرم این لشگر کشی ، کشورگشایی می کنم

 بند بند این قلمرو تحت فرمان من است

 چون تو تسلیم منی خوش اشتهایی می کنم...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید