ای خدا ای خدا ای خدا

به کجا سربزنم؟              به کجا سفرکنم؟

گم شده نیمه تنم،          من کییو خبر کنم؟

دلم آشفته شده             پاهایم خسته شده

دست هام بسته شده      اینقد انتظار کشید

موژهام بسته شده          چشمام مست شده

جسمم سست شده         آخه من به کی بگم

آخه من چی چی بگم       شماها حالی بشین

خدایا چی کارکنم             دلمو خون نگیره

دلم آروم بگیره                پاهایم جون بگیره

اگه اون لیلی باشه          خودم مجنونش میشم

اگه اون شیرین بشه        منم فرهادش میشم

اگه اون پیدا بشه            اگه اون زنم بشه

نیمه تنم بشه               میزارم روی سرم

خودم قربونش میرم      خودم قربونش میرم

 

محمود نوری

 

/ 0 نظر / 9 بازدید